Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện Đề án thành phố thông minh trong lĩnh vực môi trường

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, để triển khai Đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực môi trường.

Chương trình này hướng đến 2 mục tiêu chính: Sử dụng công nghệ thông tin và các phương tiện hiện đại để kết nối công dân, doanh nghiệp và chính quyền với nhau để xây dựng và xử lý dữ liệu, tạo ra thông tin và kiến thức nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của lãnh đạo trong lĩnh vực môi trường; nâng cao công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao cuộc sống của người dân.
 
Chương trình thực hiện Đề án Thành phố thông minh Bình Dương trong lĩnh vực môi trường được thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2017- 2020; giai đoạn 2 từ năm 2021-2025, giai đoạn 3 từ năm 2026-2030. Nội dung quan trọng được ưu tiên là xây dựng trung tâm điều hành chung, trên cơ sở nâng cấp trạm điều hành trung tâm đang vận hành tại Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật tài nguyên môi trường theo từng giai đoạn.

Trạm điều hành trung tâm này sẽ đóng vai trò kết nối điều hành quan trắc các thành phần môi trường với nhau như nước thải, khí thải, nước mặt, nước ngầm. Trung tâm cũng sẽ là đầu mối để kết nối vào trung tâm điều hành thành phố thông minh của tỉnh...
 

Tác giả bài viết: H.A

Nguồn tin: baobinhduong.vn