Sơn La: Hoàn thành trám lấp 48 giếng không sử dụng

Sơn La triển khai quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước (Ảnh minh họa).

Sơn La triển khai quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước (Ảnh minh họa).

Thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Sơn La, đến hết năm 2022, tỉnh đã hoàn thành trám lấp 6 giếng tại thành phố Sơn La và 42 giếng tại huyện Mai Sơn không sử dụng, nhằm bảo vệ, hạn chế ô nhiễm nguồn nước dưới đất thông qua các giếng khoan, giếng đào.

Những năm qua, số lượng giếng khai thác nước dưới đất để sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất là khá lớn, tập trung ở một số địa phương phát triển mạnh về kinh tế như thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, Mộc Châu.
 
Thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ nước dưới đất, Sở TN&MT đã đề nghị UBND cấp huyện rà soát, thống kê giếng không sử dụng phải trám lấp; tổng hợp danh mục, yêu cầu UBND cấp huyện, các xã phường niêm yết công khai các giếng phải trám lấp tại trụ sở cơ quan. Trên cơ sở đó, trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục 61 giếng không sử dụng phải trám lấp tại thành phố và huyện Mai Sơn.

Sơn La triển khai quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước (Ảnh minh họa).
 
Đồng thời, trong năm 2022, Sở TN&MT đã triển khai kiểm tra định kỳ, phát hiện 2 tổ chức, cá nhân chưa trám lấp giếng không sử dụng; đã xử phạt vi phạm hành chính với 1 cá nhân. Đến nay, 48 giếng trên địa bàn thành phố và huyện Mai Sơn đã hoàn thành trám lấp giếng không sử dụng; 1 giếng tại thành phố và 12 giếng tại Mai Sơn, người dân có nguyện vọng tiếp tục sử dụng.
 
Việc trám lấp giếng không sử dụng là nhiệm vụ rất quan trọng, song, nhận thức của người dân về vấn đề này chưa cao, không tự giác kê khai hoặc không thống kê chính xác hiện trạng giếng. Tại cấp huyện, chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ trám lấp giếng không sử dụng. Việc kiểm tra thực địa, giám sát kỹ thuật không sát sao do thiếu nhân lực, Phòng TN&MT cấp huyện hầu hết không có công chức được đào tạo chuyên môn lĩnh vực tài nguyên nước.
 
Thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất đến cán bộ, công chức Phòng TN&MT cấp huyện, mở rộng đến công chức địa chính xã. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm với các tổ chức, cá nhân không thực hiện trám lấp giếng không sử dụng. Phối hợp với UBND huyện rà soát, thống kê giếng không sử dụng phải trám lấp để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trám lấp giếng năm 2023.


 

Nguồn tin: Monre.gov.vn