Thái Bình: Chỉ đạo thực hiện Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã có công văn số 4990/UBND-NNTNTM về việc thực hiện Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở TN&MT tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Nghị định tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ TN&MT, UBND tỉnh theo quy định.
 
 

Tác giả bài viết: dwrm