Thái Nguyên: Diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2015

Diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2015

Diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2015

Ngày 22-3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tổ chức diễu hành hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2015 trên một số tuyến đường lớn của T.P Thái Nguyên.

Tham gia buổi diễu hành có trên 200 người là lãnh đạo, cán bộ và đoàn viên, thanh niên của Sở. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên nước, đa dạng sinh học; xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trước những hành vi tác động đến tài nguyên nước và môi trường…

 

Ngày Nước thế giới là một sự kiện quốc tế, được tổ chức vào ngày 22-3 hàng năm với mục đích kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Năm 2015, chủ đề của Ngày nước là “Nước và Phát triển bền vững” với mục tiêu nâng cao nhận thức về mối tương quan chặt chẽ giữa hai yếu tố cơ bản này, đồng thời kêu gọi tìm kiếm biện pháp quản lý để có thể đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu cầu của con người thông qua khai thác bền vững tài nguyên nước.

Tác giả bài viết: Huy Toản