Vĩnh Long: Kết quả thực hiện công tác về tài nguyên nước trong 6 tháng đầu năm 2020

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Vĩnh Long đã có công văn số 1832/BC-STNMT về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long, về lĩnh vực tài nguyên nước, sở đã nhận và trình UBND tỉnh cấp giấy phép 01 hồ sơ. Đồng thời, Sở đã ban hành công văn đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý tài nguyên nước dưới đất.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp, với số tiền là 269.352.856 đồng; trình UBND tỉnh điều chỉnh phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


 
Về công tác thanh tra kiểm tra, đánh giá, Sở TN&MT đã tổ chức đoàn kiểm tra theo kế hoạch 02 cuộc, tại 13 tổ chức và 01 hộ gia đình cá nhân. Qua kiểm tra, 11 tổ chức và 01 hộ gia đình cá nhân đã thực hiện đúng quy định. Còn lại 02 tổ chức đã kết thúc kiểm tra xong và đang trong quá trình hoàn chỉnh kết luận.
 
Sở TM&MT tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Sở sẽ tiếp tục triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Trà Ôn và huyện Bình Tân. Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện dự án “Xác định dòng chảy tối thiểu trên sông”. Nhận, thẩm định, trình các hồ sơ cấp phép về tài nguyên nước. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra đối với 11 tổ chức, hộ cá nhân theo kế hoạch năm đã được phê duyệt. Kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên (nếu có).
 

Tác giả bài viết: Linh Đan (DWRM)