Vùng biên quản lý chặt việc khai thác, sử dụng nguồn nước ngầm

Việc khai thác nước ngầm sẽ bị quản lý chặt chẽ thời gian tới tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Việc khai thác nước ngầm sẽ bị quản lý chặt chẽ thời gian tới tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Việc khoan nước ngầm phục vụ sản xuất và sinh hoạt phải chấp hành việc xin cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ông Phan Trung Tường-phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa ký công văn số 758/UBND-TNMT về việc hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện Ia Grai yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất về việc bảo vệ nguồn nước và tuân thủ quy định pháp luật về tài nguyên nước, nhất là việc khoan nước ngầm phục vụ sản xuất và sinh hoạt phải chấp hành việc xin cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Việc khai thác nước ngầm sẽ bị quản lý chặt chẽ thời gian tới tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
 
UBND huyện Ia Grai cũng yêu cầu phòng TN&MT, các xã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục xin cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất; khai thác, sử dụng nguồn nước theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn; phân loại các đơn vị hoạt động có giấy phép, không có giấy phép tổng hợp báo cáo về UBND huyện để xem xét, xử lý theo quy định; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
 
 

Tác giả bài viết: Ngọc Linh

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn