Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 2387/VP-ĐT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND quận Long Biên, UBND huyện Gia Lâm thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng, về xử lý ô nhiễm môi trường nước trên kênh Cầu Bây và hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải.

UBND thành phố nhận được văn bản của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải báo cáo tình hình ô nhiễm nguồn nước và xả nước ô nhiễm vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.
 
Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, NN&PTNT, UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường vào kênh Cầu Bây và hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải. Đồng thời, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trong khu vực hệ thống kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải...
 
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 135.000ha và tiêu úng cho 185.000ha đất canh tác của tỉnh Hưng Yên, 7 huyện, thành phố của tỉnh Hải Dương, 3 huyện của tỉnh Bắc Ninh và 2 quận, huyện (Long Biên và Gia Lâm) của thành phố Hà Nội.

 

Nguồn tin: hanoimoi.com.vn