Bộ Tài nguyên và Môi trường: Họp bàn về rà soát và đánh giá các dự án do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Sáng nay 16/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với Đoàn Khẳng định Chương trình quốc gia của ADB lần thứ II. Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TN&MT), cùng đại diện một số đơn vị trong Bộ như Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng Cục Môi trường, Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường.

Cuộc họp được tổ chức nhằm rà soát và đánh giá các dự án do ADB tài trợ trong Danh mục đầu tư năm 2015 và Chuẩn bị Danh mục đầu tư năm 2016, đồng thời trao đổi, thảo luận về các đề xuất hợp tác mới trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do ADB tài trợ.


Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp về những nội dung đề xuất liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, ADB là một đối tác quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý tài nguyên nước trong vòng 15 năm qua. Đặc biệt trong năm 2013, một trong những nhiệm vụ ưu tiên về hợp tác quốc tế với ADB trong lĩnh vực tài nguyên nước được đề xuất đó là dự án hỗ trợ xây dựng dữ liệu về quản lý tài nguyên nước. Tuy nhiên, do dự án chưa được đưa vào danh mục dự án ưu tiên trình Chính phủ trước đó, do vậy, dự án chưa được triển khai trên thực tế.

Hiện nay, trên cơ sở Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đều nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia. Thêm vào đó, Bộ Tài nguyên và Môi tường cũng đã đăng ký dự án này thuộc danh mục đầu tư công cho giai đoạn 2016-2020. “Đây là một dự án cực kỳ quan trọng nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài nguyên nước quốc gia nhằm quản lý thông nhất về tài nguyên nước từ cấp trung ương đến địa phương. Chúng tôi mong muốn hợp tác với ADB trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và một lần nữa được mong muốn khởi động lại dự án” - Ông Châu Trần Vĩnh nhấn mạnh.

Đại điện Bộ TN&MT và Đại điện ADB tham dự cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện ADB bày tỏ mối quan tâm đến dự án và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm gửi lại kế hoạch đề xuất dự án đến các cơ quan chức năng của Việt Nam và ADB xem xét, phê duyệt.

Tác giả bài viết: dwrm