Các thông điệp chính của chiến dịch Ngày Nước Thế giới 2022: "Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình"

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày Nước Thế giới là sự kiện kỷ niệm thường niên của Liên hợp quốc, bắt đầu từ năm 1993, tập trung vào tầm quan trọng của nước, do Ủy Ban Nước Liên Hợp Quốc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.
Ngày Nước Thế giới 2022 có chủ đề là  "Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình". Dưới đây là các thông điệp chính của chiến dịch Ngày Nước Thế giới 2022:

•  Nước ngầm là vô hình, nhưng tác động của nó có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
 
• Hầu hết tất cả nước ngọt dạng lỏng trên thế giới là nước ngầm. Nước ngầm hỗ trợ nguồn cung cấp nước uống, hệ thống vệ sinh, canh tác, công nghiệp và hệ sinh thái.
 
• Những gì chúng ta làm trên bề mặt đất sẽ  ảnh hưởng đến dưới lòng đất. Chúng ta chỉ được phép đặt các sản phẩm vô hại, phân hủy sinh học trên đất và sử dụng nước hiệu quả nhất có thể.
 
• Nước ngầm vượt qua biên giới các quốc gia. Chúng ta phải hợp tác để quản lý các nguồn nước ngầm xuyên biên giới.
 
• Chúng ta không thể quản lý những gì chúng ta không đo lường được. Nước ngầm phải được thăm dò, phân tích và giám sát kỹ lưỡng.
 
• Nước ngầm sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng ta phải bảo vệ và khám phá nguồn nước ngầm, cân bằng nhu cầu của con người và hành tinh.
 

Tác giả bài viết: DWRM (Dịch)