Hội thảo quốc tế về Nước và Năng lượng tại Lyon, Pháp

Hưởng ứng Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 7, từ ngày 29 đến 31 tháng 10 năm 2014, Hội thảo “Bảo tồn dòng chảy” với quy mô quốc tế sẽ được tổ chức tại Lyon, Pháp.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích kết nối các kết quả từ Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 6 ở Marseille (Pháp) năm 2012 đến phiên Diễn đàn thứ 7 ở Daegu, Hàn Quốc vào năm 2015 và là cầu nối với Hội nghị COP 21 sẽ diễn ra tại Paris, Pháp vào tháng 12 năm 2015.

 Ban tổ chức cho biết, Chương trình trong Hội thảo sẽ tiếp tục đề cập đến các vấn đề được đặt ra ở Marseille đó là từ giải pháp được đưa ra đến việc thực hiện các cam kết về các vấn đề liên quan đến nước và năng lượng và các ảnh hưởng của việc sử dụng nước đa mục đích lên thực phẩm và sức khỏe con người.

Ở Hội thảo Lyon này, tất cả các chủ đề cần được giải quyết theo quan điểm đổi mới và theo vấn đề chiến lược xuyên suốt được lựa chọn cho Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 7 tại Daegu - Hàn Quốc.

Hội thảo sẽ có sự tham gia của các bên liên quan đến Nước và Năng lượng như các tổ chức chính phủ, chính quyền địa phương và khu vực, các công ty, các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội người sử dụng, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu.

Hội thảo lần này còn là cơ hội để tiếp cận với các chính khách quốc tế và đưa ra quyết định các vấn đề chiến lược đối với khuôn khổ chính sách quản lý; đồng thời, làm rõ các dự án chiến lược trong nước và hướng dẫn kỹ thuật; thực hiện điểm về phát triển vùng và phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, hội thảo cũng thúc đẩy việc nâng cao nhận thức khoa học, phổ biến và sử dụng thông tin trong các dự án.
 

Tác giả bài viết: Thanh Huyền (dwrm dịch)

Nguồn tin: www.worldwatercouncil.org