Hợp tác về Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2050

Quang cảnh Lễ ký kết bản ghi nhớ

Quang cảnh Lễ ký kết bản ghi nhớ

Ngày 22/9 tại La Hay, Vương quốc Hà Lan, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Thái Lai và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan Melanie Schultz van Haegen đã ký kết "Bản ghi nhớ hợp tác về “Quy hoạch tài nguyên nước cho lưu vực sông Hồng - Thái Bình giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2050”.

Mục tiêu của Bản ghi nhớ này nhằm bổ sung thêm nội dung hợp tác Việt Nam -Hà Lan trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050, tương ứng với các giai đoạn của chiến lược phát triển kinh tế xã hội.


Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai và Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Melanie Schultz van Haegen ký kết "Bản ghi nhớ hợp tác về “Quy hoạch tài nguyên nước cho lưu vực sông Hồng - Thái Bình giai đoạn 2020 -2030, tầm nhìn 2050” trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

Theo đó, việc xây dựng Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình bao gồm các nội dung: Phân bổ nguồn nước; Bảo vệ tài nguyên nước; Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; và một số nội dung khác mà hai Bên quan tâm nhằm thúc đẩy phát triển và quản lý tài nguyên nước, đất và các tài nguyên liên quan một cách bền vững và có sự điều phối một cách công bằng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sẽ chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và các Bộ liên quan, các cơ quan ngang bộ và địa phương tiến hành soạn thảo và phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước.

Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế và các Bộ liên quan để cung cấp các dịch vụ cố vấn và rà soát về mặt kĩ thuật và chiến lược và hỗ trợ quá trình soạn thảo quy hoạch tài nguyên nước.

Hợp tác Việt Nam - Hà Lan về quản lý nước và biến đổi khí hậu dựa trên phương pháp tiếp cận đồng bằng của Hà Lan, hướng đến tiếp cận liên ngành thông qua việc gắn kết tất cả các Bên liên quan cùng xây dựng chính sách tổng hợp và các quyết định đúng đắn và cân bằng nhằm giải quyết các thách thức về tài nguyên nước tại cấp lưu vực, cấp tỉnh và ở vùng đô thị. Trong khuôn khổ này, 2 bên sẽ thực hiện việc xây dựng quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình giai đoạn 2020 -2030, tầm nhìn 2050 để điều phối về quy hoạch tài nguyên nước của các tỉnh trong lưu vực bao gồm các thành phố chính là Hà Nội và Hải Phòng./.

Tác giả bài viết: dwrm