Gần 2 tỉ đồng tài trợ đề tài nghiên cứu nguồn nước

Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam (VBL) đã trao học bổng “Vì an ninh tài nguyên nước” năm 2015 - 2016 cho 28 sinh viên và 3 đề tài nghiên cứu thuộc khu vực TP.HCM.

Trong năm 2015 - 2016, 4 đề tài nghiên cứu được hội đồng tuyển chọn đánh giá cao và chọn trao tài trợ với tổng giá trị là 420.000.000 đồng, bao gồm: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ màng MBR kết hợp giá thể sponge khử kháng sinh trong nước thải y tế; thu hồi dinh dưỡng và phát triển sinh khối tảo bằng mô hình Membrane Photobioreactor (MBPR); Nghiên cứu loại bỏ chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ trong nước bề mặt bị ô nhiễm bằng phương pháp hấp phụ/keo tụ vớt sét bentonite biến tính; Ứng dụng mô hình đa tác tử trong quản lý nguồn nước tưới tại các cánh đồng mẫu lớn vùng ĐBSCL.
 
Đây là năm thứ 4 VBL thực hiện chương trình với 135 học bổng cho sinh viên ngành môi trường, tổng giá trị gần 2 tỉ đồng và tài trợ cho 16 đề tài nghiên cứu khoa học về nguồn nước, với tổng giá trị hơn 1,8 tỉ đồng.
 

Tác giả bài viết: Mai Ka

Nguồn tin: thanhnien.vn