Hành động của Liên hợp quốc về khí hậu: “Các cam kết phát thải ròng bằng 0 đang giảm đi rất nhiều”

Hành động của Liên hợp quốc về khí hậu: “Các cam kết phát thải ròng bằng 0 đang giảm đi rất nhiều”
Theo Liên Hợp Quốc, các cam kết của các chính phủ nhằm đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero emission) đang giảm rất nhiều so với những gì cần thiết để hạn chế biến đổi khí hậu.

Phát thải ròng bằng ‘0’ có nghĩa là cắt giảm lượng khí thải nhà kính xuống càng gần 0 càng tốt. Ngày càng có nhiều liên minh các quốc gia, thành phố, doanh nghiệp và các tổ chức khác cam kết đạt được mức phát thải ròng bằng ‘0’, nhưng cho đến nay, quy mô tổng thể và mức độ linh hoạt của các kế hoạch vẫn còn thiếu.
 
Khoa học đã cho thấy rằng để ngăn ngừa những tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu và giữ gìn một hành tinh đáng sống, sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu cần được giới hạn ở mức 1,5 °C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Hiện tại, Trái đất đã ấm hơn khoảng 1,1 °C so với cuối những năm 1800, và lượng khí thải tiếp tục tăng lên. Để giữ cho sự nóng lên toàn cầu ở mức không quá 1,5 ° C - như đã yêu cầu trong Thỏa thuận Paris - lượng khí thải cần phải giảm 45% vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng ‘0’ vào năm 2050.
 
Để đạt được mức phát thải ròng bằng ‘0’ đòi hỏi tất cả các chính phủ - trước hết và quan trọng nhất là các quốc gia phát thải lớn nhất phải tăng cường đáng kể các  Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và hành động rõ ràng, ngay lập tức để giảm lượng khí thải ngay từ bây giờ.

 

Tác giả bài viết: DWRM (dịch)

Nguồn tin: unwater.org