Sẽ quản lý và cung cấp nước theo cơ chế thị trường

Đây là khẳng định của Bộ NN&PTNT để nâng cao hiệu quả, năng suất, giảm lãng phí nước, tạo động lực phát triển nông nghiệp theo hướng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước.
 
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, mới đây, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ thủy lợi phí để giảm bớt gánh nặng cho người dân. Nhưng hiện nay, cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, nước không chỉ sử dụng riêng cho nông nghiệp, vì vậy sẽ phải định giá nước để tính đúng, tính đủ với mọi đối tượng sử dụng nước.
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng khẳng định, định giá nước trong nông nghiệp hay đưa các nguyên tắc của thị trường vào trong thủy lợi không có nghĩa là sẽ không hỗ trợ nông dân nữa mà thực chất là minh bạch thị trường nước để có giải pháp hỗ trợ tốt hơn cho người nông dân.

Nguồn tin: vtv.vn