Bộ nhận diện truyền thông Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 03 năm 2020 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “Climate and Water” – “Khí hậu và Nước” hướng đến mục tiêu toàn cầu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước của mỗi quốc gia.

Chủ đề này tập trung vào công tác quản lý Khí hậu và Nước một cách nhịp nhàng và bền vững, do hai yếu tố này liên quan chặt chẽ với nhau. Khí hậu và Nước cùng là các yếu tố yếu tố trọng tâm của các mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai.


Một số thông điệp truyền thông Ngày Khí tượng thế giới năm 2020: 

1. Đong đếm từng hạt mưa - Chắt chiu từng giọt nước. 

2. Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời.Chi tiết mẫu thiết kế tài liệu truyền thông Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 xin mời xem Tại đây

 
 

Tác giả bài viết: DWRM