Hội nghị lần thứ 27 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Việc chống biến đổi khí hậu là thông điệp quan trọng nhất của COP27.

Việc chống biến đổi khí hậu là thông điệp quan trọng nhất của COP27.

Hội nghị lần thứ 27 của các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra từ ngày 8-18/11/2022 tại Sharm El Sheikh, Ai Cập.

Vào ngày 14 tháng 11, sự kiện 'Ngày nước' sẽ được tổ chức. Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên nước bền vững, khan hiếm nước, hạn hán, hợp tác xuyên biên giới và cải thiện hệ thống cảnh báo sớm.


 
Xuyên suốt sự kiện sẽ là các gian hàng về Nước và Khí hậu. Gian hàng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến (dưới dạng một nền tảng thực tế ảo mở cho tất cả mọi người).
 
Gian hàng Nước và Khí hậu nhằm mục đích là không gian trao đổi chia sẻ các giải pháp để giải quyết các thách thức liên quan đến nước và khí hậu bằng cách quy tụ các nhà lãnh đạo từ các chính phủ, xã hội dân sự, doanh nghiệp thông qua các ban hội thẩm, các cuộc hội thảo và các triển lãm công nghệ. 
 
Các hoạt động tương tác tại Gian hàng nhằm mục đích tìm hiểu các tác động của khí hậu đối với nước và mối liên hệ với các tác động xuyên suốt, rộng hơn đối với sự phát triển và sinh kế.
 

Nguồn tin: unwater.org