Khung tăng tốc toàn cầu SDG6 sẽ được ra mắt tại Diễn đàn chính trị cấp cao vào tháng 7 năm 2020

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sự ra mắt chính thức của Khung tăng tốc toàn cầu đối với mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6) “Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người” sẽ diễn ra vào ngày 9/7/2020 tại Diễn đàn chính trị cấp cao năm 2020.

Khung tăng tốc toàn cầu SDG6 huy động các cơ quan của Liên Hợp Quốc, chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong năm hoạt động xuyên suốt về tài chính, dữ liệu và thông tin, phát triển năng lực, đổi mới và quản trị để thúc đẩy tiến bộ về nước và các vấn đề về vệ sinh trong toàn bộ Chương trình nghị sự 2030, trong đó mục tiêu SDG6  là đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030. 
 
Cuộc khủng hoảng nước và vệ sinh đang trở nên tồi tệ hơn. Do vậy, cần phải có những hành động cấp thiết và giải pháp quyết liệt. Trong đó, việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững 6 (SDG 6) sẽ là chỗ dựa để hỗ trợ nhiều mục tiêu, đặc biệt các mục tiêu về giáo dục sức khỏe và phòng chống bệnh tật, giáo dục, an ninh lương thực thực phẩm, bình đẳng giới, năng lượng và biến đổi khí hậu trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh đáng báo động.


 
Những thách thức chúng ta phải đối mặt ngày nay là chưa từng có và ngày càng gia tăng không kiểm soát được. Chỉ với 10 năm để đạt được SDGs, Thế giới cần một phản ứng toàn cầu ngay lập tức và tích hợp để nhanh chóng cải thiện tiến độ thực hiện SDG6. Đây là lý do tại sao Liên Hợp Quốc đã đưa ra Khung tăng tốc toàn cầu SDG6 - một sáng kiến mới, thống nhất trên toàn thế giới để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bằng cách cải thiện hỗ trợ cho tất cả các quốc gia trên thế giới cùng tham gia thực hiện khung tăng tốc này. 
 
Nhiều quốc gia đã thực hiện và đạt được những thành tựu đáng kể về nước và vệ sinh chỉ trong vòng một vài năm, trong khi các giải pháp thực hiện rất hiệu quả và có thể nhanh chóng được triển khai mà lại không quá tốn kém. 
 
Khung tăng tốc toàn cầu SDG 6 nhằm mục đích mang lại kết quả nhanh chóng ở quy mô lớn toàn cầu. Mục tiêu đến năm 2023, Khung tăng tốc toàn cầu SDG 6 sẽ mang lại ba thay đổi lớn như sau: 
 
Một là, phối hợp tốt hơn giữa các thực thể, tổ chức của Liên Hợp Quốc trong sự hỗ trợ đa dạng toàn cầu, khu vực, xuyên biên giới và tại mỗi nước cho các quốc gia.
 
Hai là, hỗ trợ một cách hợp lý cho các quốc gia về chính sách tài chính và phương pháp tiếp cận.
 
Ba là, hợp tác nhất thể theo mục đích chung của tất cả các bên liên quan trên cơ sở xem xét tính phù hợp về văn hóa, tổ chức và quản lý của mỗi quốc gia, bao gồm cả sự lãnh đạo ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia.

Tác giả bài viết: Lê Oanh (DWRM dịch)

Nguồn tin: unwater.org