Ngân hàng thế giới mở khóa học trực tuyến về tài chính cơ sở hạ tầng nước

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngân hàng Thế giới vừa triển khai một khóa học trực tuyến về “Tài chính cho cơ sở hạ tầng nước”. Khóa học này được xây dựng nhằm mục đích giúp các chuyên gia trong lĩnh vực nước hiểu lý do tại sao các tiện ích, cơ sở hạ tầng nước khi được tài trợ đầy đủ, hợp lý là nền tảng cấp thiết để đạt được khả năng tiếp cận toàn dân đồng thời tăng cường an ninh nguồn nước, cũng như tìm ra giải pháp để lấp đầy khoảng trống tài chính về đầu tư tiện ích, cơ sở hạ tầng nước hiện nay.
 

Khóa học “Tài chính cho cơ sở hạ tầng nước” giới thiệu cái nhìn tổng quan về cách đánh giá và cải thiện hoạt động tài chính của các tiện ích, cơ sở hạ tầng nước; tập trung vào việc làm thế nào để các khoản đầu tư tín dụng về cơ sở hạ tầng nước hay các tiện ích liên quan đến nước xứng đáng để thu hút tài trợ thương mại và đạt được sự bền vững về tài chính khi đầu tư về nước. 


 
Khóa học bao gồm năm học phần, những người tham gia khóa học hoàn thành tốt bài đánh giá cuối khóa sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học từ Ngân hàng Thế giới. Các học phần bao gồm: 
 
• Học phần 1: Kiến thức cơ bản về tài chính, đầu tư tài chính cho các tiện ích, cơ sở hạ tầng nước; thảo luận về các khái niệm tài chính cơ bản và các khía cạnh chuyên biệt của dịch vụ, tiện ích nước.
 
• Học phần 2: Các khía cạnh tài chính của các tiện ích nước, thảo luận về các loại báo cáo tài chính khác nhau của các công ty cấp nước, các công ty đầu tư về lĩnh vực tiện tích, cơ sở hạ tầng nước.
 
• Học phần 3: Các khái niệm tài chính ứng dụng, tài chính nước, đầu tư cho lĩnh vực nước.
 
• Học Phần 4: Tài chính trong thực hành, tập trung vào việc đo lường mức độ thành công, lợi ích tài chính đem lại của các tiện ích, cơ sở hạ tầng cấp nước.
 
• Học Phần 5: Đánh giá kết quả khóa học, các học phần, cùng với phần hỏi đáp trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập trao đổi, đánh giá. 


 

Tác giả bài viết: Lê Oanh (DWRM dịch)

Nguồn tin: unwater.org