Ngày Nhà vệ sinh thế giới 2018 - Những con số thống kê

900 triệu học sinh trên toàn thế giới không có các phương tiện rửa tay, vệ sinh đảm bảo

900 triệu học sinh trên toàn thế giới không có các phương tiện rửa tay, vệ sinh đảm bảo

Ngày nhà vệ sinh thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 19 tháng 11 nhằm kêu gọi các tổ chức như Ủy ban về nước của Liên Hợp Quốc UN-Water cùng với các tổ chức khác về Môi trường và Sức khỏe của Liên Hợp Quốc hướng tới các hành động để đảm bảo rằng mọi người đều có nhà vệ sinh an toàn vào năm 2030, đồng thời đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của cộng đồng. Đây cũng là một phần của Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 6: Vệ sinh môi trường và nước.
Ngày Nhà vệ sinh thế giới 2018 - Những con số thống kê
 
- Ngày nay, 4,5 tỷ người sống không có nhà vệ sinh an toàn và 892 triệu người vẫn sử dụng những nhà vệ sinh thô sơ - Điều này có nghĩa là một lượng lớn chất thải của con người không được xử lý khi đưa ra ngoài môi trường.
 
- Ước tính có 1,8 tỷ người sử dụng nguồn nước không được cải thiện do chưa có các biện pháp bảo vệ, chống lại sự ô nhiễm từ các thất thải của con người.
 
- Một phần năm (1/5) số trường học trên toàn thế giới không cung cấp bất kỳ cơ sở vệ sinh nào. Đây cũng là một vấn đề đặc biệt đối với trẻ em gái trong thời kỳ dậy thì.

 
- 900 triệu học sinh trên toàn thế giới không có các phương tiện rửa tay, vệ sinh - một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe học đường như sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.
 
-  Trên toàn cầu, hơn 80% lượng nước thải sinh ra bởi các hoạt động của con người  được thải trực tiếp ra môi trường mà không được xử lý hoặc tái sử dụng.

Tác giả bài viết: Lê Oanh (dwrm dịch)

Nguồn tin: UN - Water