Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc: Đầu tư vào lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường sẽ tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Báo cáo tóm tắt mới nhất của Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) xem xét cả hai lĩnh vực nước và biến đổi khí hậu, xem xét cả hai lĩnh vực này có thể hưởng lợi như thế nào khi hội nhập chặt chẽ hơn và nêu rõ lý do tại sao cần tăng cường tập trung vào khả năng chống chịu với khí hậu của các chương trình về vệ sinh môi trường và nước sạch.
 
Báo cáo  này hướng tới  nhà hoạch định ngành, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí hậu  trong quá trình xây dựng và thực hiện các nghị quyết, chiến lược và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu cần xem xét đến các 03 thông điệp chính như sau:
 
• Nước là phương tiện chính mà qua đó chúng ta có thể cảm nhận và nhìn thấy  được những tác động của biến đổi khí hậu thông qua các hiện tượng về thời tiết như lũ lụt, bão, sóng thần…
 
• Đầu tư vào lĩnh vực nước và vệ sinh môi trường (WASH) sẽ tăng khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đây cũng là một phần của giải pháp chung về khí hậu. 
 
• Đầu tư tài chính vào lĩnh vực WASH ngày càng được coi là một khoản đầu tư vừa cần thiết vừa hấp dẫn. 


 
Những đóng góp tiềm năng mà WASH có thể thực hiện để giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu đã được nhìn nhận đúng đắn hơn và thực sự là rất lớn. Để thúc đẩy tiến trình hiện thực hóa và đẩy nhanh quá trình thích ứng và giảm thiểu khí hậu của các dịch vụ WASH toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nước và khí hậu cần hướng tới tập trung nỗ lực vào các hành động chính như sau:  Sự liên kết giữa các ngành; sự tham gia giữa các lĩnh vực; đầu tư tài chính cho lĩnh vực nước và biến đổi khí hậu; tập trung vào những người dễ bị tổn thương nhất; nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới. 
 

Tác giả bài viết: Lê Oanh (DWRM dịch)

Nguồn tin: unwater.org