SWA ra mắt “Hướng dẫn xây dựng các chiến lược tài chính về nước, vệ sinh”

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hiệp hội Vệ sinh và Nước sạch cho Mọi người (SWA) vừa ra mắt một báo cáo mới có tiêu đề “Hướng dẫn xây dựng các chiến lược tài chính về nước, vệ sinh” với mục tiêu hỗ trợ chính phủ và các đối tác phát triển trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc phát triển các chiến lược tài chính về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân (WASH) .

Hướng dẫn được thực hiện bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) phối hợp với Hiệp hội Vệ sinh và Nước sạch cho Mọi người (SWA), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), và Trung tâm Nước & Vệ sinh IRC, với sự đóng góp chính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 
 
Các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) đòi hỏi gia tăng các hoạt động của lĩnh vực WASH để tận dụng nguồn vốn hiện có và thu hút các khoản đầu tư mới. Vào năm 2022, nhiều quốc gia đang đi chệch hướng để đạt được các mục tiêu WASH của quốc gia đó. Chiến lược tài chính WASH của quốc gia là yếu tố then chốt để đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu.

SWA sẽ tổ chức hai hội thảo trực tuyến để trình bày báo cáo mới và mời những người tham gia chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các chiến lược tài chính về nước, vệ sinh vào Thứ Năm ngày 15 tháng 9 , cụ thể: lúc 11:00 sáng theo giờ CEST với diễn giả trực tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp; và lúc 16:00 chiều CEST với các diễn giả trực tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM (dịch)