Tuần lễ Nước Châu Phi 2018

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Với chủ đề chủ đề “Hướng tới đạt được an ninh nước và quản lý tài nguyên nước an toàn cho Châu Phi”, Tuần lễ Nước Châu Phi lần thứ 7 sẽ được tổ chức từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2018 tại Libreville, Gabon.

Tuần lễ Nước Châu Phi (AWW) được tổ chức bởi Hội đồng Bộ trưởng Châu Phi về Nước (AMCOW) kết hợp với Ủy ban Liên minh Châu Phi và các đối tác phát triển khác tại châu lục này. 
 
Sự kiện này thu hút hơn 1.000 người tham gia  đến từ các chính phủ, các tổ chức khu vực, các đối tác quốc tế, đối tác tư nhân, cộng đồng khoa học, xã hội dân sự và các cơ quan thống tấn báo chí từ khắp nơi trên thế giới. Các cuộc họp trong Tuần lễ sẽ tập trung thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho các thách thức về nguồn nước và vệ sinh môi trường của châu Phi.
 
Tuần lễ Nước Châu Phi được tổ chức thường niên hai năm một lần. Năm nay, AWW hướng đến xây dựng các động lực để đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (SDG) liên quan đến an ninh và vệ sinh nước vào năm 2030 và tầm nhìn về nước tới năm 2025 cho Châu Phi và hiện thực hóa Chương trình nghị sự của Châu Phi.

 
Nội dung thảo luận chính của Tuần lễ bao gồm 4 chủ đề chính như sau:
 
- An ninh nước: Các vấn đề về cơ sở hạ tầng nước, đầu tư và đổi mới tư duy và tiếp cận với an ninh nước cho Châu Phi.
 
- Lựa chọn, phương pháp tiếp cận và hành động để quản lý vệ sinh an toàn ở châu Phi vào năm 2030.
 
- Quản trị nước: Tái tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước - IWRM, phương pháp tiếp cận đa phương, tổng hợp với các tài nguyên và hoạt động khác.

- Đầu tư cho tham vọng để thực hiện SDG 6 “Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người”: Đưa các tuyên bố chính trị đạt được SDG 6 tại Châu Phi. 

Tác giả bài viết: dwrm (dịch)

Nguồn tin: unwater.org