UN-Water: Nghiên cứu điển hình về tăng tốc quốc gia SDG 6

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Một phần cốt lõi trong vai trò của Ủy ban nước Liên Hợp Quốc (UN-Water) là hỗ trợ các quốc gia đẩy nhanh tiến độ đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững số 6 (SDG 6): Đảm bảo quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người vào năm 2030.

UN-Water hỗ trợ Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc và các Nhóm quốc gia của Liên hợp quốc bằng cách kết nối họ với chuyên gia và sự hỗ trợ của các Thành viên và Đối tác của UN-Water, qua đó nâng cao năng lực, tăng cường phối hợp và tạo điều kiện cho hành động thông qua Khung tăng tốc toàn cầu SDG 6, cũng như thông qua các sáng kiến khác.


 
Chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất là cực kỳ quan trọng. Các nghiên cứu điển hình về tăng tốc quốc gia mới tìm ra con đường để đạt được tiến bộ nhanh chóng về SDG 6 và ghi lại các bài học kinh nghiệm tốt có thể nhân rộng để đạt được các mục tiêu SDG 6 ở cấp quốc gia. 
 
Đối tượng chính của các nghiên cứu điển hình là các nhà hoạch định chính sách quốc gia và cố vấn chính sách kỹ thuật trong các lĩnh vực liên quan đến SDG 6, với các Nhóm quốc gia của Liên hợp quốc là nhóm mục tiêu phụ. Ba nghiên cứu điển hình sẽ được phát triển mỗi năm trong khoảng thời gian ba năm.
 
Các nghiên cứu điển hình từ năm 2022 tập trung vào 03 quốc gia, bao gồm: Costa Rica; Pakistan; và Senegal.
 

 

Tác giả bài viết: DWRM (dịch)