BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Nước là nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống của con người và sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Ở Việt Nam, tài nguyên nước càng đặc biệt quan trọng khi tỷ lệ nước dùng cho sản xuất, canh tác vẫn chiếm từ 74%-85% do nước ta cơ bản vẫn là nước nông nghiệp.
Buổi tọa đàm về bảo đảm nguồn nước sạch cho sinh hoạt, sản xuất và phát triển bền vững đất nước diễn ra ngày 14-7 tại Hà Nội càng cho thấy tầm quan trọng của khai thác, sử dụng và quản lý các nguồn nước, nâng cao ý thức tiết kiệm nước đối với mọi người dân.
Việt Nam là quốc gia nằm ở cuối các lưu vực sông lớn, đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong bảo đảm nguồn nước sạch do các quốc gia trong khu vực chưa thật quan tâm, tham gia hiệu quả cơ chế chia sẻ nguồn nước theo Công ước Liên hợp quốc. Nhận thức sâu sắc về yêu cầu cấp bách phải bảo vệ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định liên quan đến quản lý tài nguyên nước, xây dựng các chương trình hành động tổng thể, nhất là những chính sách bảo đảm an ninh nước hướng tới phát triển xã hội bền vững, với sự cam kết vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước vẫn chưa thật hiệu quả và tình trạng ô nhiễm, suy kiệt nguồn nước mặt, nước ngầm thời gian qua vẫn gia tăng, đặt ra rất nhiều thách thức trong phát triển kinh tế đất nước, nhất là trong bối cảnh nước ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực về gia tăng dân số, biến đổi khí hậu, hạn, mặn...
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Cùng với các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, suy cạn nguồn nước, việc quản lý tài nguyên nước phải được các cấp, các ngành thực hiện theo phương thức tổng hợp, thống nhất trên cơ sở nguồn nước, lưu vực sông, số lượng, chất lượng nước... phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc coi nước là hàng hóa và thực hiện xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn nước, cung ứng dịch vụ nước cũng cần phải được thay đổi. Bên cạnh đó, công tác điều hành các hồ chứa thuộc quy trình vận hành liên hồ; giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải một cách hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng tài nguyên nước bền vững, hiệu quả, tiết kiệm. Các ngành chức năng cũng cần tăng cường hơn nữa công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước, các trạm quan trắc tài nguyên nước để theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước, nhất là các nguồn nước liên quốc gia... để từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thích ứng với những hậu quả do biến đổi khí hậu, điều chỉnh kế hoạch, quy hoạch phát triển phù hợp, giảm thiểu những tác động, thiệt hại do biến đổi khí hậu, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất, sinh hoạt.

Nước là một nguồn tài nguyên quý giá, cần phải được bảo vệ và khai thác, sử dụng hiệu quả.

Tác giả bài viết: HOÀNG GIA MINH

Nguồn tin: qdnd.vn