Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng, đặc biệt

Hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

Hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 124/QĐ-TTg Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng, đặc biệt.

Theo Quyết định 124/QĐ-TTg, danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng, đặc biệt bao gồm: Đập, hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh; Đập, hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa; Đập, hồ chứa nước Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh; Đập, hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thứa Thiên Huế.

Chi tiết Quyết định số 124/QĐ-TTg xin mời xem Tại đây

Tác giả bài viết: dwrm