​Công điện mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Hòa Bình

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Hình ảnh minh họa. Nguồn internet

Ngày 24/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có công điện số 13/CĐ-QG hồi 07h30 về mở cửa xả đáy thứ nhất hồ Hòa Bình vào hồi 14h00.
 
Công điện nêu rõ, vào hồi 07h00 ngày 24/6/2022, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 107,50m, lưu lượng về hồ 3.559 m3/s, lưu lượng xả 2.325m3/s (phát điện), hiện nay, mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mực nước cao nhất trước lũ  2,50m.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng được ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình:Mở cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 14h00 ngày 24/6/2022.

Thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người, tài sản, an toàn đê điều.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

 
 

Tác giả bài viết: DWRM