Đắk Lắk: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2021

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc lưu vực sông Srê Pôk có diện tích tự nhiên là 13.125,37km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 45 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt.

Đối với tài nguyên nước mặt

Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.600 –1.800mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) chiếm khoảng 90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 12 – 4 năm sau) lượng mưa chiếm 10% tổng lượng mưa năm.

Trạm Đức Xuyên (tọa độ địa lý: 12o10’ vĩ độ Bắc 108o07’ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk, diện tích lưu vực khống chế là 980 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 11 năm 2021 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48911cm, tăng 46cm so với tháng trước, tăng 48cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 133cm so với tháng 11 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 48988cm (ngày 21/11), giá trị mực nước nhỏ nhất là 48817cm (ngày 12/11).

Trong tháng 11 năm 2021, tại trạm Đức Xuyên có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 94,8m3/s, tăng 18,2m3/s so với tháng trước, tăng 18,8m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 11 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Ea Krông Nô chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Đức Xuyên khoảng 245,6 triệu m3, tăng khoảng triệu 40,6 triệu m3 so với tháng trước

Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ea Krông Nô kém, có thể sử dụng cho giao mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Đối với tài nguyên nước dưới đất

Trong tỉnh được phân chia thành 4 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp) và Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) 217.086 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 109.645 m3/ngày, tầng chứa nước (βn2-qp) là 3.112.316 m3/ngày, tầng chứa nước (n2) là 9.118 m3/ngày.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,29m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK76T) và trung bình tháng sâu nhất là -0,53m xã Ea Kly, huyện Krông Păk (LK51T). Trong tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022 mực nước có xu hướng dâng ở huyện Krông Ana và hạ ở huyện Krông Păk.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 3,14m tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M'gar (CB3-II) và một công trình có mực nước hạ là 0,60m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk (LK71T)

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,46m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (LK75T) và trung bình tháng sâu nhất là -19,89m tại xã Pơng Drang, huyện Krông Buk (LK71T). Trong tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế dâng so với tháng 10. Giá trị dâng cao nhất là 4,19m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột (C15). Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại P.Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột (LK48T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,57m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk (C5a) và trung bình tháng sâu nhất là -28,04m tại xã Eatu, TP.Buôn Ma Thuột (C15). Trong tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n)

Theo kết quả quan trắc tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar (LK52T) mực nước trung bình tháng 11 dâng 0,33m so với tháng 10. Trong tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022 mực nước tại công trình LK52T nước có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐẮK LẮK THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY. 


 
 

Tác giả bài viết: DWRM