Đắk Nông: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2022

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.515,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) là 10.413 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 159.788 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 4.481.654 m3/ngày.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T) mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,39m so với tháng 11. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022 mực nước tại công trình LK76T có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,83m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) và trung bình tháng sâu nhất là -7,19m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Trong phạm vi tỉnh, trung bình tháng 12 có xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị dâng cao nhất là -0,40m tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (LK82T). Giá trị hạ thấp nhất là 2,29m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,17m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK44T) và trung bình tháng sâu nhất là -22,61m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022 mực nước có xu hướng hạ.

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 1 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM