Đắk Nông: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2022

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 6.515,6km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 12 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất tỉnh Quảng Ngãi gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: Tầng chứa nước (Q) là 10.413 m3/ngày, tầng chứa nước (βqp) là 159.788 m3/ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 4.481.654 m3/ngày.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T) mực nước trung bình tháng 11 dâng 0,07m so với tháng 10. Trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 mực nước tại công trình LK79T có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,48m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) và sâu nhất là -7,20m tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T). Trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 8,01m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (LK41T) và một công trình có mực nước dâng là 0,23m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK88T).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,79m tại P.Nghĩa Tân, TX.Gia Nghĩa (LK92T) và sâu nhất là -20,49m tại P.Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa (LK86T). Trong tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023 mực nước có xu hướng hạ.

KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH ĐẮK NÔNG THÁNG 12 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM