Đảm bảo an toàn hồ đập: 64 hồ chứa đang xả lũ

64 hồ chứa đang vận hành xả lũ – Ảnh minh họa

64 hồ chứa đang vận hành xả lũ – Ảnh minh họa

Tính đến 6h00, ngày 6/11, có 41 hồ chứa thủy điện đang xả qua tràn; 23 hồ chứa thủy lợi đang vận hành xả lũ.

41 hồ chứa thủy điện xả qua tràn
 
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, hiện đang có 41 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ dao động nhẹ, mực nước các hồ xấp xỉ hoặc thấp hơn mực nước dâng bình thường.

64 hồ chứa đang vận hành xả lũ – Ảnh minh họa
 
Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ có 03 hồ đang vận hành xả qua tràn: A Lưới: 1512 m3/s; Bình Điền: 3000 m3/s; Hương Điền 2354 m3/s.
 
Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có 15 hồ đang vận hành xả qua tràn: An Khê: 38m3/s; Sông Tranh 2: 3967m3/s; Đak Mi 4a: 3604m3/s; Sông Bung 4: 1405m3/s, Sông Bung 2: 284m3/s; Sông Bung 4a: 2779m3/s; Sông Bung 5: 3186m3/s; Sông Bung 6: 2816m3/s; Sông Côn 2 B1: 156m3/s; Đak Mi 4C: 273m3/s; Sông Côn 2 B2: 26m3/s; Ea Krong Rou: 20m3/s; Thượng Sông Ông: 41m3/s; La Hiêng 2: 80m3/s; Vĩnh Sơn 5: 1050m3/s.
 
Khu vực Tây Nguyên 21 hồ: Buôn Kuốp: 213m3/s; Đa Nhim: 102m3/s; Đại Ninh: 100m3/s; Đồng Nai 2: 130m3/s; Đồng Nai 5: 37m3/s; Đak R’tih B1: 22m3/s; Đak R’tih B2:11 m3/s; Đa Dâng 2: 184m3/s; Đăk Nông: 17m3/s; Đăk Sin 1: 20m3/s; ĐakSrông: 50m3/s; Hchan: 88m3/s; Đrây H’linh 1: 270m3/s; Bảo Lộc: 62m3/s; Hoà Phú: 167m3/s; Đăk Psi 3: 186m3/s; Đăk Psi 4: 147m3/s; Đăk Psi 5: 62m3/s; ĐăkSrông 3A: 2400m3/s; ĐăkSrông 3B: 2420m3/s; Đăk Lây: 11m3/s.
 
Khu vực Đông Nam Bộ có 01 hồ: Srok Phu Miêng: 84 m3/s.
 
23 hồ chứa thủy lợi đang vận hành xả lũ
 
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, có 23 hồ chứa thủy lợi đang vận hành xả lũ. Theo đó, tại khu vực Bắc Trung Bộ có 02 hồ: Tả Trạch xả 1.120m3/s (Thừa Thiên Huế), Thác Chuối xả 10m3/s (Quảng Bình).
 
Khu vực Nam Trung Bộ có 18 hồ: Tỉnh Quảng Nam có 02 hồ: Việt An xả 80m3/s, Vĩnh Trinh xả 70m3/s; Tỉnh Quảng Ngãi: Nước Trong xả 1.100m3/s; Tỉnh Bình Định có 03 hồ: Định Bình xả 1.200m3/s, Thuận Ninh xả 80m3/s, Hòn Lập xả 30m3/s; 

Tỉnh Khánh Hòa có 07 hồ: Đá Bàn xả 140 m3/s, Suối Dầu xả 50m3/s, Hoa Sơn xả 60m3/s, Am Chúa 20m3/s, Cam Ranh 50m3/s, Tà Rục xả 20m3/s, Láng Nhớt xả 10m3/s; Tỉnh Ninh Thuận có 03 hồ: Bà Râu xả 10m3/s, Cho Mo 25 m3/s, Trà Co 10m3/s; Tỉnh Bình Thuận có 02 hồ: Sông Quao xả 60m3/s, Sông Lòng Sông xả 45m3/s.
 
Khu vực Tây Nguyên có 03 hồ: Ea Soup Thượng xả 55 m3/s, Krông Buk Hạ xả 45m3/s (Đắk Lắk); Ia M’La xả 25m3/s (Gia Lai).

Nguồn tin: moitruong.net.vn