Đồng Nai: Gần 32 triệu m3 nước cấp cho nông - công nghiệp và sinh hoạt

Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm đến nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã cấp gần 32 triệu m3 nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, cấp nước thô xử lý phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp, đạt 113% so với kế hoạch.

Hiện nay, lượng mưa đã giảm, các công trình thủy lợi cơ bản ngưng điều tiết xả tràn và tập trung tích nước đảm bảo nguồn cung cho vụ đông - xuân năm 2022, khai thác nước thô.
 
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2022 trở đi sẽ hạn chế cấp quyền khai thác nước phục vụ mục đích sinh hoạt và sản xuất công nghiệp ở các công trình hồ, đập thủy lợi. Mục đích để duy trì nguồn nước mặt, đảm bảo an toàn hồ đập; bảo vệ nguồn nước ngầm, cảnh quan môi trường phục vụ mục đích khai thác du lịch sinh thái.

 

Nguồn tin: baodongnai.com.vn