Hà Nội: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2021

Thành phố Hà Nội là một thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 3.359km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 64 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp) và tầng chứa nước Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 976.204m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong thành phố sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2) 

Trên toàn khu vực phía Bắc sông Hồng, mực nước trung bình tháng 10 dâng hạ không đáng kể so với tháng 9. 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,26m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33) và sâu nhất là -10,35m tại P. Thượng Thanh, Q. Long Biên (Q.121M1). Mực nước trong tháng 11 và tháng 12 có xu thế hạ.

Trên toàn khu vực phía Nam sông Hồng, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,21m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176) và giá trị hạ thấp nhất là 0,58m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,37m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức (Q.59a) và sâu nhất là -11,53m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể đầu tháng 11 và hạ dần trong tháng 12.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trong phạm vi khu vực phía Bắc sông Hồng chỉ có 1 công trình quan trắc tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120). Mực nước trung bình tháng 10 dâng 0,24m so với tháng 9. Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước tại công trình Q.120 có xu thế dâng hạ không đáng kể.
 
Trên phạm vi khu vực phía Nam sông Hồng, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,71m tại P. Đồng Mai, Q. Hà Đông (Q.75).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,8m tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Q.66) và sâu nhất là -8,56m tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng (Q.55). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Trên toàn khu vực phía Bắc sông Hồng, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Q.34a). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,43m tại xã Dục Tú, huyện Đông Anh (Q.34a) và sâu nhất là -5,63m tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Q.35). Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ.

Trên toàn khu vực phía Nam sông Hồng, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,21m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,08m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa (Q.176) và sâu nhất là -17,37m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông (Q.68a).

Mực nước khu vực nam sông Hồng trong tháng 11 và tháng 12 có xu thế dâng hạ không đáng kể, riêng công trình Q.62 mực nước có xu thế hạ.

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Trên toàn khu vực phía Bắc sông Hồng, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,33m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120b) và giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33a). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,45m tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh (Q.33a) và sâu nhất là -7,1m tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Q.23a). Trong tháng 11 và tháng 12, mực nước có xu hướng hạ.

Trên toàn khu vực phía Nam sông Hồng, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,59m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ (Q.77a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ (Q.67a). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,13m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177a) và sâu nhất là -29,09m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy (Q.63aM). Mực nước khu vực nam sông Hồng có xu thế hạ trong tháng 11 và tháng 12.

Tầng chứa nước Neogene (n)

Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 10 dâng so với tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,45m tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Q.216) và giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177b). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,35m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên (Q.175b) và sâu nhất là -15,69m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.215).

Trong tháng 11 và tháng 12 mực nước có xu thế hạ riêng tại công trình Q.213 và Q.215 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÁNG 11 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.