Hải Phòng: Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 1 năm 2022

Thành phố Hải Phòng là thành phố thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình có diện tích tự nhiên là 1.527 km2. Trong phạm vi thành phố hiện nay có 6 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất thành phố Hải Phòng gồm 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 125.523 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 168.005 m3/ngày. Trong bản tin này dự báo tài nguyên nước dưới đất cho tỉnh ở 2 tầng chứa nước chính. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,15m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh (Q.165).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,42m tại xã Hải Thành, huyện Dương Kinh (Q.165) và sâu nhất là -1,63m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Trên toàn thành phố, mực nước trung bình tháng 12 hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,46m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164a).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,33m tại xã Hồng Phong, huyện An Dương (Q.168) và sâu nhất là -11,78m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An (Q.164a). Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022 mực nước có xu thế xu thế dâng hạ không đáng kể.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Theo kết quả quan trắc tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Q.167a - lớp chứa nước Pleistocene hạ qp1). Mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,3m so với tháng 11. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THÁNG 1 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM