KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ THÁNG 5 NĂM 2021

Lưu vực Sông Cả là một con sông liên quốc gia, bao gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với diện tích lưu vực 27.200km2 Trong lưu vực sông Cả hiện này có 43 điểm quan trắc, 76 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cả gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.439.266 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 371.289 m3/ngày. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2, với 17/29 công trình có mực nước hạ, 10/29 công trình dâng hạ không đáng kể và 2/29 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HÐ) và dâng cao nhất là 0,11m tại xã Hưng Hòa, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (QT12a-NA). Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,39m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và sâu nhất là -14,38m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm và 5 năm trước, được thể hiện chi tiết trong các bảng và hình sau. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm lần lượt là 1,84m và 0,19m tại xã Quang Phong, huyện Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (QT1a-HÐ) và xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (QT5-HT).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 3 với 18/29 công trình mực nước hạ, 9/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/29 công trình dâng. Mực nước hạ thấp 0,2 – 0,5m tập trung ở khu vực huyện Nam Đàn, Nghi Lộc tỉnh Nghệ An.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 có xu thế hạ so với tháng 2 với 18/32 công trình có mực nước hạ, 11/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/32 công trình dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Phượng Điền, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT1a-HK) và dâng cao nhất là 0,12m tại P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An (QT13b-NA). Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,56m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7a-HT) và sâu nhất là -13,14m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC). 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước, được thể hiện chi tiết trong các bảng và hình sau. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 1,06m và 0,88m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA) và xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT4a-HK).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 4 có xu thế hạ và dâng hạ không đáng kể chiếm ưu thế so với mực nước thực đo tháng 3 với 15/32 công trình mực nước hạ, 13/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 4/32 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ thấp từ 0,2 – 0,5 tập trung ở một số huyện tỉnh Nghệ An bao gồm: Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Nam Đàn và Tx. Cửa Lò.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ THÁNG 5 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM