KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ THÁNG 8 NĂM 2021

Lưu vực Sông Cả là một con sông liên quốc gia, bao gồm 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với diện tích lưu vực 27.200km2 Trong lưu vực sông Cả hiện này có 43 điểm quan trắc, 76 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cả gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 1.439.266 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 371.289 m3/ngày. 

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng 6, với 11/29 công trình có mực nước dâng, 9/29 công trình mực nước hạ và 9/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,38m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (QT7-HT) và hạ thấp nhất là 0,28m tại TT.Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HS). 

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,48m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (QT14a-NA) và sâu nhất là -13,16m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HÐ). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 23/29 công trình mực nước dâng, 5/29 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/29 công trình hạ. Mực nước dâng từ 1,0 – 2,0m tập trung ở khu vực huyện Anh Sơn, Thái Hòa, Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 có xu thế dâng chiếm ưu thế so với tháng 6 với 13/32 công trình có mực nước dâng, 10/32 công trình có mực nước hạ và 9/32 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,48m tại TT.Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (QT11b-NA) và hạ thấp nhất là 0,65m xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT4a-HK).

Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,66m tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (QT14b-NA) và sâu nhất là -12,29m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 25/32 công trình mực nước dâng, 6/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/32 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 1,0 – 2,0 tập trung ở huyện Đô Lương, Anh Sơn, Nghi Lộc, Con Cuông tỉnh Nghệ An.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CẢ THÁNG 8 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 
 

Tác giả bài viết: DWRM