KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực sông Cửu Long là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 13 tỉnh Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Đắk Nông, Long An, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích lưu vực là 795.000 km² hoặc hơn 810.000 km². Trong lưu vực sông Cửu Long hiện này có 50 điểm quan trắc, 223 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Cửu Long bao gồm 5 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trungthượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước qp3 4.975.661m3/ngày, tầng chứa nước qp2-3  7.218.972m3/ngày, tầng chứa nước qp1 7.135.305m3/ngày, tầng chứa nước n22 10.128.854m3/ngày, tầng chứa nước n21 8.563.299m3/ngày. 

Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế không rõ ràng, có 12/35 công trình mực nước dâng, 12/35 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 11/35 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 3,65m tại xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ (Q624020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02202T). 

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,29m tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (Q10401Z) và sâu nhất là -12,95m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q59801Z). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 22/36 công trình mực nước hạ, 12/36 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/36 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060) và mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Q612060).

Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 15/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/38 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 11/38 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,35m tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Q606030) và giá trị hạ thấp nhất là 0,23m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Q683030). 

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,37m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611030) và sâu nhất là -20,48m tại Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188020). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 20/38 công trình mực nước hạ, 9/38 công trình mực nước dâng và 9/38 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302C) và mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T).

Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 13/32 công trình mực nước hạ, 13/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 6/32 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại Phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597040) và giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (Q608040). 

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,41m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02204T) và sâu nhất là -25,64m tại Phường 5, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q188030). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 16/32 công trình mực nước hạ, 13/32 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 3/32 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302C) và mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T).

Tầng chứa nước Pliocene trung (n22)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 16/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể, 12/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 5/33 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,29m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630050) và giá trị dâng cao nhất là 0,08m tại phường 1, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (Q217030).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,73m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang (Q611050) và sâu nhất là -24,01m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704TM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 14/33 công trình mực nước hạ, 12/33 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/33 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302C) và mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T).

Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 10/28 công trình mực nước dâng, 10/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 8/28 công trình mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,17m tại TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Q625060) và giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (Q630060).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -7,02m tại TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (Q625060) và sâu nhất là -23,12m tại Phường 9, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Q17704ZM1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 11/28 công trình mực nước hạ, 10/28 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/28 công trình mực nước dâng. Mực nước dâng từ 0,5 đến 1m tập trung ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (Q01302C) và mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T).

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG CỬU LONG THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

 
 

Tác giả bài viết: DWRM