KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực Sông Hồng - Thái Bình có các tầng chứa nước phân bố ở 10 tỉnh thành, trong đó có 2 thành phố trực thuộc trung ương và 8 tỉnh, với tổng diện tích phân bố là 19.822km2. Trong lưu vực sông Hồng - Thái Bình hiện này có 105 điểm quan trắc, 194 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Hồng - Thái Bình gồm 3 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp), tầng chứa nước khe nứt Neogene và Triat (n&t). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 4.155.827 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 13,108,361 m3/ngày. Trong bản tin này phạm vi dự báo tài nguyên nước dưới đất trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình sẽ thực hiện cho 3 tầng chứa nước chính.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Đối với lớp chứa nước Holocene thượng (qh2)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 31/40 công trình mực nước hạ, 6/40 công trình mực nước dâng và 3/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,77m tại xã Thọ An, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội (Q.56) và giá trị hạ thấp nhất là 0,62m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89). 

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,1m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1) và sâu nhất là -11,85m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 35/40 công trình mực nước hạ, 3/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 2/40 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.9M2).

Đối với lớp chứa nước Holocene hạ (qh1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 15/24 công trình mực nước hạ, 5/24 công trình mực nước dâng và 4/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,53m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.83a) và giá trị dâng cao nhất là 0,21m tại P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.75).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,13m tại TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (Q.131) và sâu nhất là -11,32m tại P. Quán Trữ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng (Q.164a). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 20/24 công trình mực nước hạ, 3/24 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/24 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.88a) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Q.108aM1).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Đối với lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 9/14 công trình mực nước dâng, 3/14 công trình mực nước hạ và 2/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,06m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội (Q.176) và giá trị dâng cao nhất là 0,31m tại TT. Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Q.37).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,09m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82) và sâu nhất là -17,23m tại P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.68a). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 11/14 công trình mực nước hạ, 3/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (Q.34a) và mực nước dâng từ 1 đến 2m tập trung ở TT. Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (Q.119aM1).

Đối với lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 31/61 công trình mực nước dâng, 16/61 công trình mực nước hạ và 14/61 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,76m tại P Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65b) và giá trị hạ thấp nhất là 0,57m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội (Q.176a).

Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,21m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là -29,08m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 51/62 công trình mực nước hạ, 7/62 công trình mực nước dâng và 4/62 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 1 đến 2m tập trung ở P Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65b) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (Q.109a).

Tầng chứa nước khe nứt Neogene và Triat (n & t)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế dâng, có 7/12 công trình mực nước dâng, 3/12 công trình mực nước hạ và 2/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.214) và giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại TT. Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (Q.116b). Trong tháng 11: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,3m tại xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.4a) và sâu nhất là -15,52m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Q.215). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với tháng 11 có xu thế hạ, có 9/12 công trình mực nước hạ, 2/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/12 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ từ 0,5 đến 1m tập trung ở P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Q.215) và mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (Q.109b).

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM