KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG THÁNG 6 NĂM 2021

Lưu vực sông Hương bao gồm tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích lưu vực 2.830 km2 . Trong lưu vực sông Hương hiện này có 9 điểm quan trắc, 16 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Hương gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 797.111,9 m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 180.422,2 m3 /ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4, với 6/7 công trình có mực nước hạ và 1/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,30m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7a-H). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,80m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3a-H) và sâu nhất là -3,88m tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền (QT2a-H). Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm trước là 0,34m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7a-H).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 5 với 3/7 công trình mực nước hạ, 3/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/7 công trình mực nước dâng. Mực nước hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở khu vực các huyện Phú Lộc.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 có xu thế hạ so với tháng 4 với 7/9 công trình mực nước hạ và 2/9 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7b-H). Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,05m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (QT3b-H) và sâu nhất là -4,58m tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc (QT8b-H). Giá trị hạ thấp nhất so với cùng kỳ 1 năm trước là 0,30m tại xã Thủy Lương, huyện Hương Thủy (QT7b-H).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 6 có xu thế dâng hạ không đáng kể so với mực nước thực đo tháng 5 với 7/9 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/9 công trình mực nước hạ và 1/9 công trình mực nước dâng.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG THÁNG 6 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 

Tác giả bài viết: DWRM