KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN THÁNG 12 NĂM 2022

Lưu vực sông Sê San là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích lưu vực là 11.510km2. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Sê San bao gồm 4 tầng chứa nước chính: lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp), khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp), khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Q là 258.305m3 /ngày, tầng chứa nước β(qp) là 165.422 m3 /ngày, tầng chứa nước β(n2-qp) là 1.880.656 m3 /ngày, tầng chứa nước n là 146.922 m3 /ngày.

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 8/8 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 1,18m tại xã Mô Rai , huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (LK2Tm1). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,83m tại TT.Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK135T) và sâu nhất là -8,73m tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai (LK4Tm1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế hạ, có 8/8 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở huyện Sa Thầy và TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β(qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 4/7 công trình mực nước hạ, 2/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/7 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 2,11m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T) và một công trình có mực nước dâng là 0,07m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB1-I). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,69m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T) và sâu nhất là -18,03m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế hạ, có 7/7 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 2,0m đến 4,0m phân bố ở xã Chư Prông và P.Yên Thế của TP.PleiKu, tỉnh Gia Lai.  

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2- qp) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 11/12 công trình mực nước hạ, 1/12 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,63m tại P.Hoa Lư, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK168T) và một công trình có mực nước dâng là 0,45m tại TT.Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (LK10T). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,43m tại xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (C2a) và sâu nhất là -19,76m tại TT.Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK162T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế hạ, có 12/12 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 2,0m đến 4,0m phân bố ở các huyện Chư Pah và TP.Pleiku của tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với tháng 10 có xu thế hạ, có 6/12 công trình mực nước hạ, 4/12 công trình mực nước dâng và 2/12 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T) và dâng cao nhất là 0,41m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK137T). 

Trong tháng 11, mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,22m tại TT.Đắk Mra, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK138Tm1) và sâu nhất là -15,94m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 so với mực nước thực đo tháng 11 có xu thế hạ, có 12/12 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở huyện Đắk Tô, huyện Đắk Hà, TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum và huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÊ SAN THÁNG 12 NĂM 2022 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM