KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG GIANH - NHẬT LỆ THÁNG 12 NĂM 2021

Hệ thống lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ gồm 2 lưu vực sông Gianh và Nhật Lệ chảy qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Trong đó, sông lớn nhất là sông Gianh diện tích lưu vực 4.680km2 ; sông Nhật Lệ có 2.650km2 diện tích lưu vực; cả 2 lưu vực sông này chiếm 92% tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Bình (trong đó sông Gianh chiếm 58,6%, sông Nhật Lệ chiếm 33,2%), trong lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ hiện này có 17 điểm quan trắc, 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460 m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470 m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10, với 11/14 công trình có mực nước hạ, 2/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/14 công trình mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (QT16a-QB) và dâng 0,46m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,04m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4a-QB) và sâu nhất là -3,02m tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy (QT14-QB). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 9/14 công trình mực nước hạ, 1/14 công trình mực nước dâng và 4/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m phân bố ở khu vực huyện Quảng Trạch, Bố Trạch. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tập trung ở khu vực huyện Lệ Thủy.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 có xu thế hạ so với tháng 10 với 5/7 công trình có mực nước hạ và 2/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,18m tại P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn (QT4b-QB) và sâu nhất là -3,01m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 12 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11 với 3/7 công trình mực nước hạ, 3/7 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 1/7 công trình mực nước hạ. Mực nước dâng từ 0,2 đến 0,5m tại khu vực huyện Lệ Thủy.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÔNG GIANH - NHẬT LỆ THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: DWRM