KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÔNG GIANH - NHẬT LỆ THÁNG 5 NĂM 2021

Hệ thống lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ gồm 2 lưu vực sông Gianh và Nhật Lệ chảy qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Trong đó, sông lớn nhất là sông Gianh diện tích lưu vực 4.680km2 ; sông Nhật Lệ có 2.650km2 diện tích lưu vực; cả 2 lưu vực sông này chiếm 92% tổng diện tích toàn tỉnh Quảng Bình (trong đó sông Gianh chiếm 58,6%, sông Nhật Lệ chiếm 33,2%), trong lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ hiện này có 17 điểm quan trắc, 28 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Đối với tài nguyên nước dưới đất, lưu vực sông Gianh - Nhật Lệ gồm 2 tầng chứa nước chính: tầng chứa nước Holocen (qh), tầng chứa nước Pleistocen (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước: tầng chứa nước Holocen (qh) là 643.460 m3 /ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 220.470 m3 /ngày. 

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3, với 11/14 công trình có mực nước hạ, 2/14 công trình mực nước dâng và 1/14 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,74m tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch (QT6a-QB) và dâng cao nhất là 1,06m tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (QT11a-QB).  Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,80m tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (QT11a-QB) và sâu nhất là -5,61m tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch (QT16a-QB).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm trước, được thể hiện chi tiết trong các bảng và hình sau. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm trước là 1,46m tại TT.Kiến Giang, huyện Lệ Thủy (QT12a-QB).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4 với 14/14 công trình mực nước hạ. Mực nước hạ thấp từ 0,5 đến 1,0m tập trung ở khu vực các huyện Bố Trạch.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 có xu thế hạ so với tháng 3 với 6/7 công trình có mực nước hạ và 1/7 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,43m tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (QT5-QB). Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,93m tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (QT9b-QB) và sâu nhất là -3,97m tại xã Thái Xá, huyện Lệ Thủy (QT13a-QB).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với cùng thời điểm 1 năm trước, được thể hiện chi tiết trong các bảng và hình sau. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ 1 năm trước là 0,33m tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch (QT1b-QB).

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4 với 7/7 công trình mực nước hạ. Mực nước hầu hết hạ thấp từ 0,2 đến 0,5m.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT LƯU VỰC SÔNG SÔNG GIANH - NHẬT LỆ THÁNG 5 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM