KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 06 NĂM 2021

Đà Nẵng là thành phố thuộc lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 1.285,4 km2. Hiện nay, có 3 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Tài nguyên nước dưới đất trong thành phố có 1 tầng chứa nước chính là: Tầng chứa nước Holocene (qh). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho tầng chứa nước chính Holocen (qh) là 72.716,8 m3 /ngày.

Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 5 tầng chứa nước qh hạ so với tháng 4. Giá trị hạ thấp nhất là 0,27m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3a-QD). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,61m tại Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (QT1-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -5,49m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (QT3b-QD).

Trong tháng 6 và tháng 7 mực nước tiếp tục có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÁNG 06 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 

Tác giả bài viết: DWRM