KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH CÀ MAU TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2020

Để đảm báo cho công tác ứng phó với tình hình hạn hán, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đưa ra bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất hàng tuần tại các khu vực đang xảy ra hạn hán nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho các điều tra, cấp nước chống hạn đối với các tỉnh, địa phương đang bị hạn hán thiếu nước.

Tỉnh Cà Mau có 6 điểm với 25 công trình quan trắc ở 6 tầng chứa nước. Trong đó có 5 điểm với 17 công trình lắp thiết bị truyền tự động số liệu. Chi tiết diễn biến mực nước, chất lượng nước tại các tầng chứa nước chính như sau:

Về mực nước tại Phường 9, Thành phố Cà Mau; thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn; xã Tân Phú huyện Thới Bình; xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước và xã Khánh Hòa, huyện U Minh mực nước có xu thế hạ thấp. Giá trị hạ thấp so với tháng 1 năm 2020 từ 0,11m đến 0,93m; so với cùng kỳ tháng 3 năm 2020 từ 0,12m đến 0,62m. Mực nước hạ thấp lớn nhất xảy ra tại điểm Q177 tại phường 9, Thành phố Cà Mau. 

Về độ mặn trong tỉnh, có 5 điểm với 17 công trình đo tự động giá trị độ dẫn điện, để có thể tính toán được độ mặn nhạt của nước. Theo kết quả quan trắc được cho thấy nước đa phần là nước lợ cho đến mặn, có các công trình nước nhạt ở xã Tân Phú - huyện Thới Bình. 

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH CÀ MAU TUẦN 4 THÁNG 4 NĂM 2020 XEM TẠI ĐÂY.
 
 

Tác giả bài viết: DWRM