KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI THÁNG 05 NĂM 2021

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vệ - Trà Khúc – Trà Bồng có diện tích tự nhiên là 5.856 km2. Hiện nay, có 14 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính, bao gồm: Tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội - thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 903.355,93 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 533.805,86 m3/ngày.

Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,47m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -1,67m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn (QT2b-QN) và trung bình tháng sâu nhất là -7,19m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9a-QN). 

Tầng chứa nước Pleistocene (qp) 

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,56m tại xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (QT7b-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -3,34m tại xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh (QT4b-QN) và trung bình tháng sâu nhất là -6,91m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ (QT9b-QN). 

Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh) và Tầng chứa nước Pleistocene (qp) trong tháng 5 và tháng 6 mực nước tiếp tục có xu hướng hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH QUẢNG NGÃI THÁNG 05 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 

Tác giả bài viết: DWRM