KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 6 NĂM 2019

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5 với 42/66 công trình có mực nước hạ, 15/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 9/66 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,86m tại TT. Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HS) và dâng cao nhất là 0,68m tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (QT17-QB). 

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,72m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3a-H) và sâu nhất là 14,32m tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An (QT2-HĐ). 

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 6 với 34/66 công trình có mực nước hạ, 17/66 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 15/66 công trình có mực nước dâng.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế hạ so với tháng 5 với 39/71 công trình có mực nước hạ, 18/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 14/71 công trình có mực nước dâng. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,19m tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (QT7-NA) và dâng cao nhấtlà 0,86m tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh (QT2a-HK).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,28m tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (QT3b-H) và sâu nhất là 12,78m tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (QT2a-CC).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu thế không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 6 với 25/71 công trình có mực nước dâng, 26/71 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 20/71 công trình có mực nước hạ.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 6 NĂM 2019 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM