KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 4 NĂM 2019

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới  đất năm 2019 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
 
Tầng chứa nước Holocene (qh)
 
Diễn biến mực nước dưới đất  trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng, có 23/40 công trình mực nước dâng, có 10/40 công trình mực nước hạ và 7/40 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,44m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và giá trị hạ thấp nhất  là 0,42m  tại P. Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141).
 
Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,21m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 12.14m tại P. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).
 
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế dâng là chính so với   mực nước thực đo tháng 4, trên toàn đồng bằng có 24/40 công trình mực nước xu thế dâng và có 7/40 công trình mực nước có xu thế hạ, có 9/40 công trình mực nước dâng  hạ không đáng kể.
 
Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
 
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với giá trị tháng 3 có xu thế dâng là chính, 26/63 công trình mực nước dâng, có 20/63 công trình mực nước hạ và 17/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,25m xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1) và giá  trị hạ thấp  nhất là  0,71m xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội (Q.173).
 
Trong tháng 4/2019:  Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q. 82a) và sâu nhất là 29,46m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).
 
Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2019 có xu thế hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 4/2019 với 33/63 công trình mực nước có xu thế hạ và 12/63 công trình mực nước có xu thế dâng, 18/63 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 4 NĂM 2019 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY
 

Tác giả bài viết: Ngọc Điệp (DWRM)