KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 6 NĂM 2019

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 7 và 8 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 22/33 công trình mực nước dâng, 6/33 công trình mực nước hạ và 5/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,65m tại xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,79m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,65m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,37m tại xã Ea Kly, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (LK51T).Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 6, có 15/31 công trình có mực nước hạ, 12/31 công trình có mực nước dâng và 6/31 công trình dâng hạ không đáng kể.

Mực nước hạ thấp từ 1m đến <2m tập trung ở xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng từ 0,5m đến < 1m tập trung ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng so với tháng 5, có 17/26 công trình có mực nước dâng, 5/26 công trình có mực nước hạ và 4/26 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,99m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB2-I), giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Chư Hrông, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,19m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,44m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6, có 17/25 công trình mực nước dâng, 9/25 công trình hạ.

Mực nước dâng cao từ 4m đến < 6m tập trung ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1m tập trung ở TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai và huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. 

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 có xu thế dâng là chính so với tháng 5, có 48/70 công trình có mực nước dâng, 17/70 công trình có mực nước hạ và 5/70 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 6,65m tại xã Ea Knec, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk (C5o) và giá trị hạ thấp nhất là 0,92m tại TT. Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (LK165T).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 125,02m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,00m tại xã Hồ Nước, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (LK170T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6, có 62/70 công trình có mực nước hạ, 2/70 công trình có mực nước dâng và 6/70 công trình dâng hạ không đáng kể. 

Mực nước dâng cao từ 4m đến 6m tập trung ở huyện Chư Păh; tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ thấp từ 0,25m đến 0,5m tập trung ở Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 dâng so với tháng 5, có 11/22 công trình có mực nước dâng và 6/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,97m tại TT. Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b).

Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,45m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,78m tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 6, có 15/22 công trình mực nước hạ và 5/22 công trình có mực nước hạ và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể.

Mực nước dâng cao từ 2m đến 4m tập trung ở huyện Đắk Tô , tỉnh Kon Tum. Mực nước hạ thấp từ 0,25m đến 0,5m tập trung ở TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 6 NĂM 2019 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM