KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 8 NĂM 2019

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 9 và tháng 10 năm 2019. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
 
TẦNG CHỨA NƯỚC LỖ HỔNG BỒI TÍCH HIỆN ĐẠI (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 23/33 công trình mực nước dâng, 5/33 công trình mực nước hạ và 5/33 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,91m tại tại xã Hra, huyện Măng Yang, tỉnh Gia Lai (LK12T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,31m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,59m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,57m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng hạ không rõ ràng so với mực nước thực đo tháng 8, có 14/34 công trình mực nước dâng, 15/34 công trình mực nước hạ và 5/34 công trình dâng hạ không đáng kể.
 
TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT LỖ HỔNG PHUN TRÀO BAZAN PLEISTOCEN GIỮA (ΒQII)
 
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 25/26 công trình có mực nước dâng, 0/26 công trình có mực nước hạ và 1/26 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,98m tại P. Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (C3a), giá trị hạ thấp nhất là 0,17m tại xã Hội Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK64T).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 25,3m tại xã Chư Hrông, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK167T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (LK159T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 18/26 công trình mực nước dâng, 6/26 công trình mực nước hạ và 2/26 công trình mực nước dâng hạ hạ không đáng kể.
 
TẦNG CHỨA NƯỚC KHE NỨT LỖ HỔNG PHUN TRÀO BAZAN PLIOCEN-PLEISTOCEN DƯỚI (ΒN2-QI)
 
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, có 63/69 công trình có mực nước dâng, 5/69 công trình có mực nước hạ và 1/69 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 4,63m tại xã Bàu Cạm, huyện Chư Hrông, tỉnh Gia Lai (LK09T) và giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (LK90T).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 124,83m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,1m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK144T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 8, có 34/70 công trình có mực nước dâng, 29/70 công trình có mực nước hạ và 6/70 công trình dâng hạ không đáng kể. 

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 dâng so với tháng 7, có 18/22 công trình mực nước dâng, có 3/22 công trình mực nước hạ và 1/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,77m tại xã Ialy, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai (LK62T), giá trị thấp nhất là 0,94 tại xã Đắk Năng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T).

Trong tháng 8, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 20,3m tại xã Hà Mòn, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,9m tại         xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk (LK52T).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 8, có 10/22 công trình mực nước dâng và 8/22 công trình có mực nước hạ và 4/22 công trình dâng hạ không đáng kể.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 8 NĂM 2019 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.
 

Tác giả bài viết: DWRM