KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BA - KỲ LỘ THÁNG 12 NĂM 2021

Lưu vực sông Ba - Kỳ Lộ là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên và Bình Định với tổng diện tích lưu vực là 13.417km2.

Tài nguyên nước mặt

Tại trạm An Thạnh, mực nước trung bình tháng 11 năm 2021 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 393cm, tăng 55cm so với tháng trước, tăng 44cm so với tháng cùng kỳ năm 2020 và tăng 42cm so với tháng 11 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 699cm (ngày 30/11), giá trị mực nước nhỏ nhất là 259 cm (ngày 08/11). 

Trong tháng 11 năm 2021, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 193,1m3 /s, tăng 93,9m3 /s so với tháng trước, tăng 68,2m3 /s so với tháng cùng kỳ năm 2020. 
Trong tháng 11 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 500,4 triệu m3 , tăng khoảng 237,6 triệu m3 so với tháng trước. 

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

Tại trạm Ya Yun Hạ, mực nước trung bình tháng 11 năm 2021 trên sông Yayun tại trạm Ya Yun Hạ là 20870cm, giảm 49 cm so với tháng trước, giảm 40cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 16 cm so với tháng 11 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 21001cm (ngày 30/11), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20797cm (ngày 23/11). 

Trong tháng 11 năm 2021, tại trạm YaYun Hạ có lưu lượng nước trung bình tháng là 41,8m3 /s, giảm 21,4m3 /s so với tháng trước, giảm 16,9m3 /s so với tháng cùng kỳ năm trước. 
Trong tháng 11 năm 2021, tổng lượng nước trên sông YaYun chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Ya Yun Hạ khoảng 108,2 triệu m3 , giảm khoảng 60,8 triệu m3 so với tháng trước.

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Ba Ya Yun có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10, có 8/16 công trình mực nước dâng, 6/16 công trình có mực nước hạ và 2/16 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK15T). Giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Hà Tam, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (LK14T). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -6,08m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK34T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là - 0,93m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có 11/16 công trình có mực nước hạ, 2/16 công trình có mực nước dâng và 3/16 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở huyện Măng Yang và huyện Phú Thiện của tỉnh Gia Lai. Mực nước dâng 0,05m đến 0,5m phân bố ở huyện Măng Yang và huyện Đăk Pơ của tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới β(n2-qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10, có 2/3 công trình mực nước dâng và 1/3 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 2,21m tại xã DLiê Yang, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -11,64m tại xã DLiê Yang, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk (LK30T) Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,39m tại xã Ia Hrú, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (LK169T). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo hạ so với mực nước thực đo tháng 11, có 3/3 công trình có mực nước hạ. Mực nước hạ phân bố ở huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk và huyện Chư Prông, huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai.

Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (n)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 dâng so với tháng 10, có 9/9 công trình mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,60m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7o). 

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là -14,46m tại xã Ia RSươn, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai (LK31T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -4,23m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7b). 

Diễn biến mực nước dưới đất dự báo có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 11, có 6/9 công trình có mực nước dâng, 2/9 công trình có mực nước hạ và 1/9 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Mực nước dâng từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Mực nước hạ từ 0,5m đến 2,0m phân bố ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG BA - KỲ LỘ THÁNG 12 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.


 
 

Tác giả bài viết: DWRM