KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 05 NĂM 2021

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 07 trạm quan trắc thủy văn, 01 trạm quan trắc TNN mặt An Thạnh

Tổng lượng mưa năm bình quân từ 1.700 – 2.000mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 12) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 1 – 8) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 13,5 tỉ m3 /năm, trong đó lượng nước từ các tỉnh lân cận chảy vào khoảng 7,9 tỉ m3 và lượng nước sinh ra trong nội tỉnh khoảng 5,6 tỉ m3. 

Mực nước trung bình tháng 4 năm 2021 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 336cm, tăng 05cm so với tháng trước, tăng 06cm so với tháng cùng kỳ năm 2020 và tăng 13cm so với tháng 4 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 355cm (ngày 24/4), giá trị mực nước nhỏ nhất là 313cm (ngày 17/4). 

Trong tháng 4 năm 2021, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 82,6m3 /s, tăng 6,7m3 /s so với tháng trước, tăng 7,9m3 /s so với tháng cùng kỳ năm 2020. 

Trong tháng 4 năm 2021, tổng lượng nước trên sông Kỳ Lộ chảy qua mặt cắt ngang tại trạm An Thạnh vào khoảng 214,1 triệu m3 , tăng khoảng 10,7 triệu m3 so với tháng trước. 

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

CHI TIẾT KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH PHÚ YÊN THÁNG 05 NĂM 2021 XIN MỜI XEM TẠI ĐÂY.

 

Tác giả bài viết: DWRM